Thursday, July 24, 2008

wacky web Wednesday, I mean Thursday

It's not Wednesday, I'm a day late. But I came across a link to this on extoots. It's another Finnish musical treat for you! It's almost addicting. It's a little song about a young man courting a girl, and the main theme of the song is about how much the young man likes to dance the polka.I'll even post the lyrics in Finnish. I tried to follow along. If I don't try to sing, I can follow it, but when I try to sing along, I crack up laughing hysterically. I don't think I can make my mouth move that fast.

Nuapurista kuulu se polokan tahti
jalakani pohjii kutkutti.
Ievan äiti se tyttöösä vahti
vaan kyllähän Ieva sen jutkutti,
sillä ei meitä silloin kiellot haittaa
kun myö tanssimme laiasta laitaan.
Salivili hipput tupput täppyt
äppyt tipput hilijalleen.

Ievan suu oli vehnäsellä
ko immeiset onnee toevotti.
Peä oli märkänä jokaisella
ja viulu se vinku ja voevotti.
Ei tätä poikoo märkyys haittaa
sillon ko laskoo laiasta laitaan.
Salivili hipput.

Ievan äiti se kammarissa
virsiä veisata huijjuutti,
kun tämä poika naapurissa
ämmän tyttöä nuijjuutti.
Eikä tätä poikoo ämmät haittaa
sillon ko laskoo laiasta laitaan.
Salivili.

Siellä oli lystiä soiton jäläkeen
sain minä kerran sytkyyttee.
Kottiin ko mäntii ni ämmä se riitelj
ja Ieva jo alako nyyhkyytteek.
Minä sanon Ievalle mitäpä se haittaa
laskemma vielähi laiasta laitaa.
Salivili.

Muorille sanon jotta tukkee suusi
en ruppee sun terveyttäs takkoomaa.
Terveenä peäset ku korjoot luusi
ja määt siitä murjuus makkoomaa.
Ei tätä poikoo hellyys haittaa
ko akkoja huhkii laiasta laitaan.
Salivili.

Sen minä sanon jotta purra pittää
ei mua niin voan nielasta.
Suat männä ite vaikka lännestä ittään
vaan minä en luovu Ievasta,
sillä ei tätä poikoo kainous haittaa
sillon ko tanssii laiasta laitaan.
Salivili.

2 comments:

Crazy Daisy said...

HAHAHAAA! It is kinda catchy! Now, you were singing along... do you know this language, or just playing along? : )

daisy said...

My mom spoke Finnish to me until I was fifteen, so I can follow along with the sounds when I see the words. BUT, I wouldn't have a clue what they are saying except I found a translation. :) Language gets a little rusty if you don't use it for umpteen years.